Plaatsen

Direct naar

Kaart

Plaatsen rondom Ontdek & beleef Westerland

Ontdek & beleef Westerland

Westerland is een van de woonkernen van het voormalige eiland Wieringen. En van de havens, "De Haukes" was voor de aanleg van de Zuiderzeewerken de belangrijkste haven van Wieringen. In plaats van een steiger gebruikte men in de Haukeshaven een "wierhoofd" (een dam bekleed met geperst zeegras) als aanlegplaats. De Haukeshaven is nu een jachthaven voor de watersporters en grenst aan het Amstelmeer.

De Nicolaaskerk in Westerland dateert vermoedelijk uit de 12e/13e eeuw.